Nieuws

Covid-19 (Corona) : Stand van zaken

11/05/2020
Het labo blijft open voor de afname van stalen (neus/keel) voor Covid-19. We beschikken over het nodige beschermingsmateriaal en het personeeel is opgeleid om dit veilig uit te voeren. Onze wachtzaal werd zo aangepast dat 1 patient per keer binnenkomt en er maximaal 2 patienten te gelijk mogen wachten en dit op een afstand van meer dan 1.5 m. De (normale) bloedafnames (alsook follow-ups, chemo, ...) kunnen zowel in het labo als aan huis (enkel minder mobiele patienten) momenteel doorgaan. Hiervoor kan u on-line de aanvraag laten invullen door uw arts. Ook antistoffen tegen Covid-19 in bloed (immuniteit) kan getest worden. Graag afspraak telefonisch.

laatste update over Coronavirus te vinden op: https://www.info-coronavirus.be/nl/

27/02/2020

drinkwater analyses

05/09/2019
Onder "download" vindt u het aanvraagformulier voor drinkwater, samen met de prijs en uitleg over de afname.

COZO (om als patient uw resultaten te bekijken)

27/12/2018
Voor patienten die graag hun resultaten zelf willen opzoeken kunt u gebruik maken van www.cozo.be en met uw ID kaartlezer uw labo resultaten opvragen. Ook uw dokter kan mits uw toestemming alle labo resultaten opvragen en bekijken.

GDPR (Generat Data Protection Regulations)

24/05/2018
Vanaf 25 mei 2018 zijn de GDPR richtlijnen van kracht. Gezien we in Belgie reeds jaren over een performante Privacy wetgeving beschikken, verandert er dus relatief weinig. De gegevens van belanghebbenden (patienten,..) worden enkel gebruikt voor communicatie met de betrokken artsen of voor administratieve doeleinden (zoals met ziekenfonds voor facturatie). Het electronisch verzenden van laboresultaten is beveiligd (ge-encrypteerd) via het e-health platform, CoZo, Hector, MedilabOnline, … Email van resultaten wordt strikt beperkt : enkel voor dringende gevallen en alleen naar de aanvragende arts (of naar een hoofdverpleegkundige van een afdeling in een WZC). De politieke wil is er om de patienten toegang te verlenen tot hun eigen (labo)resultaten via hun EPD (electronisch patienten dossier). Zolang dit nog niet in voege is kunnen resultaten enkel gemaild worden naar de patient wanneer wij een positieve identificatie van de patient ontvangen: handtekening van de patient op het aanvraagformulier. Vraagt een patient zijn laboresultaten via email op dan is vermelden van rijksregisternummer, adres en geboortedatum noodzakelijk. Wij staan garant voor de veiligheid van uw gegevens. Medilab Team

Nieuwe regels afgesproken voor een meer transparente facturatie

09/01/2018
Door de continue besparingen in de ambulante Klinische Biologie waren de eerstelijnslaboratoria sedert meerdere jaren genoodzaakt om bij een deel van de aanvragen een beperkt (maar vast) administratief supplement aan te rekenen. In een recent KB van 01-12-2017 worden nieuwe regels afgesproken voor een meer transparente facturatie : De patient ontvangt ipv de (huidige) remgeldfactuur een gedetailleerde rekening waarop naast het remgeld ook de verrichte verstrekkingen (labotesten) en hun kostprijs vermeld staan. Het (vaste) administratief forfait wordt vervangen door een beperkt supplement per analyse. Gezien het aantal analyses per aanvraag verschillend is, zal het bedrag dus ook verschillend kunnen zijn. De patient moet worden ingelicht dat er een beperkt supplement kan aangerekend worden. Dit gebeurt via onze website en in de wachtzaal van ons labo wordt hierover een affiche opgehangen. BELANGRIJK: zoals nu zullen er nooit supplementen zijn voor de sociaal zwakkeren: met voorkeursregeling: OMNIO’s, WIGW’s of wanneer er geen remgeld verschuldigd is. Met dank voor het vertrouwen en de samenwerking, Dr. Philippe Cuigniez en Apr. Biol. Dominique Cuigniez

openingsuren voor bloedafnames

01/11/2016
Op de site Gent kunt u terecht op Maandag tot vrijdag: van 8u tot 20u. zaterdag van 8 tot 13u. Op de site St Niklaas Parklaan 69 van maandag tot vrijdag: van 8u tot 16u. zaterdag van 8u30 tot 12u. In St Amandsberg: ma. tot vrijdag: 8u tot 11u. zaterdag op afspraak.

Oxidatief Stress Profiel (OSP) en CardioVasculair Risico (CVrisk)

28/10/2010

Vrije radicalen zijn schadelijk voor ons lichaam (oxidatieve stress).  Vitaminen en spoorelementen (anti-oxidantia) zijn beschermend en kunnen in het bloed gedoseerd worden. Door de resultaten van deze "anti-oxidantia"  grafisch voor te stellen wordt een begrijpbaar document  aangemaakt.

Voorbeeld Oxidatief Stress Profiel (OSP)
Bijlage OSP profiel

 

Meerdere parameters o.a. cholesterol, triglyceriden, homocyteine... veroorzaken vernauwingen van de bloedvaten. Wij bepalen 9 testen en berekenen het "cardiovaculaire risico".  Ook dit wordt in een duidelijke grafiek voorgesteld Verder zal deze visuele voorstelling een echte steun zijn bij het aanpassen van uw leefgewoontes: CVRisk.

Voorbeeld CV Risk profiel
Bijlage CV-Risk profiel

Zowel de OSP als de CVRisk kunnen door de arts on-line geraadpleegd en uitgeprint worden.

·

 

 

Vernieuwde website

19/05/2010

Met deze aanpassingen hopen we dat zowel de patienten als de dokters hun weg vinden naar de juiste info.
Voor de patienten is het nu mogelijk om mutualiteitsgegevens en SISkaart gegevens online door te sturen.
Dokters kunnen via de beveiligde server inloggen om zo de resultaten te kunnen opvragen.
Ook testen toevoegen kan langs de beveiligde server.
Dokters kunnen vanaf nu op de resultatenserver ook de OSP grafieken consulteren en eventueel uitprinten.

Indien u als patient graag een Oxidatief Stress Profiel wilt laten bepalen kunt u dit het best door uw arts laten voorschrijven.
Zij kunnen ons aanvraagformulier uitprinten bij "download formulieren". Aan de achterkant, onderaan staan de specifieke testen.