Laatste nieuws

24/05/2018 • GDPR (Generat Data Protection Regulations)

Vanaf 25 mei 2018 zijn de GDPR richtlijnen van kracht. Gezien we in Belgie reeds jaren over een performante Privacy wetgeving beschikken, verandert er dus relatief weinig. De gegevens van belanghebbenden (patien...

lees meer